Over welke instellingen gaat de fraude zaak 'Laax' ?

De instellingen zijn:
- Stichting Zout uit Katwijk
- Stichting Pastoraal Centrum uit Beuningen (Ov)
- Stichting in ’t Zadel (Boekelo) 
Stichting Intro (Nijkerk) - Deze instelling was al eerder vrijgesproken van PGB-fraude. 

Deze stichtingen zijn apart behandeld in één en dezelfde de strafzaak, omdat ze in de periode 2009 t/m 2012 vielen onder de koepel van Stichting Saron Zorg & Dienstverlening (niet te verwarren met Stichting Pastoraal Centrum Saron).
In 2012 hield deze koepel op te bestaan. Ook Stichting Zout stopte in deze periode.

In 2013 functioneerde Stichting Pastoraal Centrum en Stichting in ’t Zadel nog wel. Zij opereerde toen zelfstandig, niet meer onder de koepel van Zorg & Dienstverlening.  

Wat deed Stichting Saron Zorg & Dienstverlening
Saron Zorg & Dienstverlening was een overkoepelende zorgaanbieder, die verschillende Zorgverlenende Relaties onder zich had staan. (Ook wel ZVR’s genoemd). De eerder genoemde instellingen Zout, Intro, Pastoraal Centrum Saron en in ’t Zadel zijn dus ZVR’s. Deze ZVR’s functioneerde overigens verder volledig los van elkaar. De instellingen begrijpen daarom ook niet goed waarom ze in één zaak geplaatst werden, behalve dat ze allen een link hadden met de overkoepelende zorgaanbieder.
Zorg & Dienstverlening bood dus zelf geen zorg. Dat deden de ZVR's. 

Saron Zorg & Dienstverlening deed het volgende

  • Ze onderhielden het contact met het CIZ en Zorgkantoor.
  • Ze maakten de zorgovereenkomsten op die vervolgens werden ondertekend door de Zorg & Dienstverlening, de ZVR, en de cliënt.
  • Ze deden de facturatie
  • Ze gaven instructies hoe cliënten ondersteund konden worden in de Verantwoording richting Zorgkantoor (maakte soms ook de Verantwoordingsformulieren op die de cliënt dan moest ondertekenen).
  •  Ze hadden een klachten commissie en deden aan kwaliteitsbewaking.


Zoals gezegd hield na 2012 Zorg & Dienstverlening op te bestaan. Dit had mede te maken met diverse ZVR’s die onder de koepel weggingen en zelfstandig doorgingen.  

De werkzaamheden van Zout, Pastoraal Centrum en in ‘t Zadel
De werkzaamheden van de instellingen waren grotendeels gericht op Beschermd Wonen. Veel cliënten hadden in deze periode een Zorgzwaarte pakket. Veelal een GGZ pakket 2C, 3C, 4C pakket. Daarnaast waren er ook cliënten die indicaties in losse functies hadden. 
De instellingen waren missionair. Ze verleende zorg vanuit een christelijke identiteit en ook als er geen betaling tegenover stond, werden er mogelijkheden gezocht om toch zorg, begeleiding, te leveren.